DePorres Place, Inc.

Fom pou anrejistre

Seks / SexEske ou ka li lang sa? / Can you read?Ekri lang sa? / Can you write?Edykasyon / Education

Este ou te al lekol nan Etazini? / Have you gone to school in the United States?Make tou jou ak le ou ka vi nan klas.
Make a Free Website with Yola.